Grup i Empreses

Cereals Torremorell S.A
Sociedad principal del grup fundada el 1984

  • Comerç a l’engròs de cereals
  • Comerç a l’engròs d’adobs
  • Transports
  • Cria i engreix de bestiar porcí
  • Venda de gasoils

Agrovilanova S.L

  • Fabricació de pinsos per a l’alimentació animal
  • Cria i engreix de bestiar porcí

Societat en la que la família Torremorell té un percentatge de participació elevat.

Transalgerri S.A

  • Agència de transport

SAT Ficlot 1445 SCCL

  • Empresa de serveis agraris i ramaders
  • Centre d’inseminació porcina